Sposoby płatności

Adres do korespondencji i przesyłek: 
Sklep Alexander
ul. Telewizyjna 19
80-209 Chwaszczyno

tel. 698 206 640

e-mail: sklep@alexander.com.pl

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem
NIP: 5891439727, REGON: 191477745.


Numer rachunku bankowego:    77 2490 0005 0000 4600 1234 5588 (Alior Bank)
 

Zamówienie powyżej 100 zł i wadze do 10 kg wysyłamy bezpłatnie.

Przy odbiorze osobistym jest możliwość płatności gotówką. Zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie firmy;

System płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444;

W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

Istnieje możliwość płatności z odroczonym terminem. Taką informację należy umieścić w uwagach dla sklepu.

 

 

pixel